Beskattning av landets bilister för att finansiera vårt försvar

Skriftlig fråga 2014/15:788 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Sverige ska ha ett starkt försvar. Detta är något som är centralt i en alltmer osäker tid. Att försvarets resurser förstärks och finansieras på ett hållbart sätt är viktigt för oss moderater. Därför är det bra att det finns en försvarsuppgörelse som inkluderar en bred riksdagsmajoritet, vilken ställer sig bakom höjda försvarsanslag.

Regeringen har nu aviserat skattehöjningar på bensin, något Socialdemokraterna var helt emot i valrörelsen. Enligt regeringen ska skattehöjningen användas för att finansiera de höjda försvarsanslagen. De som kommer att få betala skattehöjningarna på bensin är självklart inte alla skattebetalare i Sverige. Skattehöjningen drabbar främst Sveriges bilförare, särskilt bilförarna på landsbygden.

Finansieringen av ökade resurser till försvaret och de rödgröna bidragshöjningarna ska därmed betalas i högre grad av jobbpendlare ute i landet än av andra medborgare. Det kan inte vara rimligt att den del av den svenska befolkningen som är beroende av bil för att pendla till jobbet i högre grad än andra ska finansiera det svenska försvaret. Man kan också fråga sig varför inte Socialdemokraterna talade om det i valrörelsen?

Mot denna bakgrund skulle jag vilja ställa följande fråga till finansminister Magdalena Andersson:

 

På vilket sätt avser finansministern att kompensera den del av den svenska befolkningen som är beroende av bil för att pendla till jobbet och som därmed i högre grad än andra får finansiera det svenska försvaret?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-11 Överlämnad: 2015-09-14 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga