Besked om resurser för skollokaler från Migrationsverket

Skriftlig fråga 2014/15:786 av Lotta Olsson (M)

Lotta Olsson (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Att ensamkommande flyktingbarn och andra flyktingbarn får ett bra mottagande då de kommer till Sverige är grunden för att de ska både få en bra skolgång och må bra. Lena Micko (S) skriver om detta i Dagens Samhälle den 3 september: ”Att de ensamkommande barnen får ett bra mottagande är centralt för deras fortsatta liv i Sverige. Och många kommuner gör allt de kan. Men tyvärr räcker det inte. Staten måste också göra sitt.”

Laxå kommun är en av de kommuner i Sverige som tar emot flest nyanlända flyktingar, enligt SCB nästan sex gånger så många per kommuninvånare som riksgenomsnittet. Kommunen har en bred politisk förankring för mottagandet, och man har något som andra kommuner ofta saknar, bra bostäder till nyanlända. I Laxå får familjer bo i vanliga lägenheter som vilka nyinflyttade som helst. Kommunen har också flera boenden för ensamkommande flyktingbarn.

Laxå har haft en stor utflyttning från kommunen under många år och var den kommun i landet som hade den sämsta ekonomin 2014. Den nya politiska majoriteten i kommunen, allianspartierna och Miljöpartiet, ser de nyanlända Laxåborna som en positiv utmaning och en möjlighet att kommunen ska kunna vända den tidigare negativa befolkningsutvecklingen.

Det finns dock en utmaning man bett Migrationsverket titta på. Kommunen ansöker om att få medel beviljade för att renovera upp tidigare lämnade skollokaler för att bereda plats för det utökade elevantalet på 106 nyanlända barn nu när höstterminen startar. Detta blir svårt att finansiera helt utifrån befintlig kommunal ekonomi, och dessutom är det osäkert om platserna behövs långsiktigt i kommunen. Detta är bidrag man tror kanske kan beviljas, har kommunen fått som förhandsbesked från Migrationsverket. Problemet är att slutgiltigt besked inte lämnas förrän åtgärden är genomförd och kostnaden redan finns. Laxå är ett föredöme i sin intention att ta emot nyanlända flyktingar. I det uppdraget ligger att ge en bra barnomsorg och skolgång till barn. 

Min fråga till justitie- och migrationsministern är:

 

Anser ministern att det är rimligt att besked om finansieringsstöd för renovering av skollokaler från Migrationsverket till Laxå kommun inte kan ges förrän kostnaden redan finns? Om inte – vilka generella åtgärder är ministern beredd att vidta för att kommuner inte ska hamna i en sådan situation?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-09-11 Överlämnad: 2015-09-14 Anmäld: 2015-09-15 Svarsdatum: 2015-09-23 Sista svarsdatum: 2015-09-23

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga