Beslagtagna kurdiska böcker hos turkiska tullen

Skriftlig fråga 2013/14:717 av Jacob Johnson (V)

Jacob Johnson (V)

till Utrikesminister Carl Bildt (M)

 

Ett svenskt förlag (Apec) som har specialiserat sig på barnböcker som har översatts från svenska till kurdiska har de tre senaste åren medverkat vid en bokmässa i Diyarbakır i sydöstra Turkiet. Förlaget har sedan januari 2014 en filial i Diyarbakır.

I samband med bokmässan som varade mellan den 19 och 25 maj skickade förlaget böcker till Diyarbakır. Tullen i Istanbul stoppade dock vidareleverans till Diyarbakır trots att erforderliga dokument var ordnade samt tullavgifter betalda. Förlaget har trots korrespondens med tulldirektoratet i Erenköy i Istanbul och genom kontakter i Turkiet inte lyckats få böckerna levererade till sin filial i Diyarbakır.

Jag vill mot bakgrund av ovanstående fråga utrikesminister Carl Bildt:

Vad avser ministern att göra för att de kurdiska barnböckerna från Sverige når sin adressat i Diyarbakır?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2014-06-27 Inlämnad: 2014-06-27 Sista svarsdatum: 2014-07-09 Anmäld: 2014-08-14 Besvarad: 2014-08-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga