Omfattande planerat tekniskt arbete

Under måndagen pågår ett planerat tekniskt arbete på webbplatsen. Under arbetet genomförs olika testsändningar från kammaren. Det kommer även att publiceras sändningar i webb-tv-arkivet. Delar av det som visas i webbplatsens kalender för måndag 23 maj är testinformation. Arbetet är ett led i att modernisera tekniken för webb-tv på riksdagen.se. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.

Beslut om havsplaner

Skriftlig fråga 2021/22:671 av Rickard Nordin (C)

Rickard Nordin (C)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

I december 2019 lade Havs- och vattenmyndigheten fram sitt förslag till Sveriges tre kommande havsplaner, för Bottniska viken, Östersjön och Västerhavet. Förslagen till havsplaner togs fram av Havs- och vattenmyndigheten i bred samverkan med länsstyrelser, centrala myndigheter, regionala organ, kustkommuner och bransch- och intresseorganisationer.

Havs- och vattenmyndigheten bedömde att de områden som pekats ut som lämpliga (eller som ”utredningsområde”) för havsbaserad vindkraft bara skulle möjliggöra 23–31 terawattimmars elproduktion från vindkraft. Det ligger mycket långt från både behovet och potentialen för havsbaserad vindkraft. Vi vet redan nu att det finns ansökningar om 400 terawattimmars havsbaserad vindkraft som man vill ha tillstånd för. Det är alltså en tiodubbling jämfört med de havsplaner som ligger på regeringens bord.

”Länder med kust inom EU ska ha havsplaner på plats senast 2021”, skriver Havs- och vattenmyndigheten på sin hemsida, men regeringens beslut har skjutits upp gång på gång. Att det finns ett undermåligt förslag som dessutom inte kommer till skott kan få stora problem. Ett exempel på en av de aktuella vindkraftsparkerna är Storgrundet i Bottniska viken, där det planeras för en huvudförhandling i mark- och miljödomstolen i februari 2022.

Havs- och vattenmyndigheten har i förslaget till Sveriges havsplaner pekat ut Storgrundet som lämpligt för havsbaserad vindkraft. Storgrundet är redan tillståndsgivet, och i ändringsansökan anges att elproduktionen förväntas uppgå till hela 3–3,5 terawattimmar.

Havsplanerna ”kommer att vägleda myndigheter, kommuner och domstolar när de beslutar, planerar eller ger tillstånd för olika verksamheter i olika delar av havet”, är det tänkt. Men om inte regeringen snarast fattar beslut om havsplanerna kan inte dessa bli vägledande för domstolens kommande beslut.

Jag vill fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

När avser statsrådet och regeringen att fatta beslut om havsplanerna, och kommer de att uppdateras i linje med den nya situation vi har i Sverige med både efterfrågan på el och ansökningsläget kring havsbaserad vindkraft?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-12-17 Överlämnad: 2021-12-20 Besvarad: 2022-01-03 Sista svarsdatum: 2022-01-03 Anmäld: 2022-01-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga