Beslut om Kallak

Skriftlig fråga 2021/22:742 av Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

Elisabeth Björnsdotter Rahm (M)

till Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)

 

Fyra mil utanför Jokkmokk i Norrbotten ligger en stor järnmalmsfyndighet under markytan. År 2010 ansökte Beowulf mining om undersökningstillstånd för att undersöka marken och fick detta tillstånd. År 2013 påbörjades provbrytning i området. Då inleddes en lång rad protester från olika intresseorganisationer eftersom området ligger fyra mil från Unescos världsarvsområde Laponia, och rennäringen är starkt kritisk till att en gruvbrytning påbörjas i området.

Bergsstaten har sagt ja till en provbrytning medan Länsstyrelsen i Norrbotten har sagt nej. För Jokkmokk med 5 000 invånare, och för den svenska järnmalmsexporten, vore en järnmalmsgruva av stor betydelse. Nu ligger frågan på regeringens bord för avgörande och har gjort så i minst fyra år.

Min fråga till näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson blir därför följande:

När avser ministern att fatta ett beslut i ärendet om Kallakgruvan?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-13 Överlämnad: 2022-01-13 Anmäld: 2022-01-14 Svarsdatum: 2022-01-26 Sista svarsdatum: 2022-01-26

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga