Beslut om slutförvar av kärnavfall

Skriftlig fråga 2020/21:233 av Alexandra Anstrell (M)

Alexandra Anstrell (M)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Nu har en majoritet av politikerna i Östhammars kommunfullmäktige gett klartecken till att gräva ned kärnavfall 500 meter nere i urberget i Forsmark. Det innebär att Östhammar kan bli den kommun i landet som tar hand om allt svenskt kärnavfall och att Sverige tillsammans med Finland blir de första i världen med ett slutförvar.

Det finns ett starkt folkligt stöd för SKB:s planerade slutförvar i Forsmark. Åtta av tio kommuninvånare säger ja till ett kärnbränsleförvar i kommunen, enligt Novus årliga opinionsundersökning 2020

Slutförvaret för radioaktivt avfall blir ett av de största infrastrukturprojekt som genomförts i Sverige. Det blir också ett av landets största miljöskyddsprojekt. Sett till investeringar handlar det i runda tal om 19 miljarder kronor som beräknas generera ca 1 500 arbetstillfällen.

Med beskedet från Östhammars kommun och det faktum att Oskarshamns kommun sedan tidigare sagt ja till etableringen av inkapslingsanläggningen finns nu alla underlag på plats för att regeringen ska kunna avgöra frågan.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Avser ministern att agera för att regeringen ska fatta ett snabbt beslut i frågan om slutförvaring, och när kan i så fall ett sådant beslut tas?

Frågan är inlämnad

Händelser

statustext: Frågan är inlämnad Inlämnad: 2020-10-15 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.