Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin

Skriftlig fråga 2007/08:1653 av Lindgren, Else-Marie (kd)

Lindgren, Else-Marie (kd)

den 15 september

Fråga

2007/06:1653 Besöksverksamhet i jobb- och utvecklingsgarantin

av Else-Marie Lindgren (kd)

till arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin (m)

I Borås bedrivs sedan ett antal år besöksverksamhet med Svenska kyrkan som arrangör. Omkring 500 besök görs varje vecka på äldreboenden och i hemmen. De äldre kan få hjälp med ärenden men för många handlar det mest om gemenskap. Arbetsförmedlingen anvisar deltagare till verksamheten. Medelåldern på deltagarna är drygt 60 år. För de människor som deltar fyller verksamheten flera syften. De får en meningsfull sysselsättning, kontinuitet och gemenskap vilket bidrar till att öka självförtroendet och de egna insatserna för att få ett arbete. Att medelåldern är så hög innebär en speciell problematik då många uppfattar sig ha mycket små chanser att få ett arbete. Här behöver mer göras på arbetsmarknaden och när det gäller attityder, och regeringen driver ett offensivt arbete för att minska utanförskapet.

Regler nya i jobb- och utvecklingsgarantin gör att ingen får delta i ett projekt i mer än sex månader. Den här typen av besöksverksamhet kommer antagligen att kunna fortsätta men i vilken form och omfattning är oklart. Det finns en risk att enskilda människor hamnar i kläm när det nya införs. Vad den tredje fasen i jobb- och utvecklingsgarantin exakt ska innehålla är nämligen delvis oklart då ingen ännu nått dit. Denna oklarhet innebär att många nu är oroade för vad som kommer ske. Besked har tidigare lämnats om att beredning av den tredje fasen pågår.

Vad avser statsrådet att göra för att säkerställa att jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas inte omöjliggör den här typen av besöksverksamhet så länge människorna inte har hittat ett arbete?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)