Betalningsrutiner på Försäkringskassan

Skriftlig fråga 2019/20:541 av Lars-Arne Staxäng (M)

Lars-Arne Staxäng (M)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Det är viktig såväl för myndigheter och företag som för privatpersoner att det finns bra betalningsrutiner i samhället. När detta inte fungerar så riskerar det att bli stora obalanser där både människor och företag kan råka illa ut och komma in i besvärliga ekonomiska trångmål.

För ett par år sedan bytte Försäkringskassan från förskottsbetalning till efterskottsbetalning för assistansersättningen. Ett problem som finns med assistansersättningen är att betalningarna från Försäkringskassan dröjer och drar ut på tiden, vilket påverkar företagen negativt.

Vårdföretagarna och KFO genomförde en medlemsundersökning (april 2018) som visade att 36 procent av företagen fick vänta mer än 31 dagar på utbetalningen för assistansersättningen (för januari 2018). Tre av tio har fått som förklaring av Försäkringskassan att man inte hunnit. Mer än hälften (52 procent) av de svarande företagen upplevde att situationen inte förbättrats vid tidpunkten för enkäten.

Problemen verkar kvarstå. En företagare i assistansbranschen, från Gävleborg, har råkat illa ut med väldigt långa betalningstider från Försäkringskassan. Vid vår kontakt nyligen hade assistansersättningen för augusti och september inte betalats ut, vilket försätter det enskilda företaget i många svårigheter med exempelvis löner och skatter.

Jag förstår att statsrådet inte kan agera i det enskilda fallet men det verkar i många fall finnas ett strukturellt problem för utbetalningar av assistansersättningen. Företag ska inte behöva riskera betalningsanmärkningar eller i värsta fall konkurs för att Försäkringskassan inte betalar ut ersättning inom rimlig tid.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Försäkringskassan ska få till stånd mer effektiva och snabbare betalningstider och betalningsrutiner för att underlätta för enskilda och näringslivet?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-12-04 Överlämnad: 2019-12-05 Anmäld: 2019-12-06 Svarsdatum: 2019-12-11 Sista svarsdatum: 2019-12-11

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga