Biblioteksstrategin

Skriftlig fråga 2020/21:70 av Lotta Finstorp (M)

Lotta Finstorp (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

År 2015 beslutade regeringen att Kungliga biblioteket (KB) skulle ta fram ett förslag till en nationell biblioteksstrategi i syfte att utveckla, förnya och förstärka biblioteksväsendet. Regeringsuppdraget innebar att KB skulle föreslå långsiktiga mål och strategier för att främja samverkan och kvalitetsutveckling i hela det allmänna biblioteksväsendet.

Strategin anger en riktning fram till år 2030.

Förslaget till nationell biblioteksstrategi överlämnades till regeringen den 7 mars 2019, och remisstiden avslutades den 15 oktober.

I utredningen som ska ligga till grund för en nationell biblioteksstrategi, Demokratins skattkammare, finns ett antal reformförslag. Det handlar om att bygga nationella digitala bibliotekstjänster och digitalisera vårt kultur- och kunskapsarv.

Av utredningsförslagen till strategin framgår även att biblioteksverksamheten behöver stärkas för de nationella minoriteterna och urfolket samerna. Utbudet av tillgängliga medier för personer med funktionsnedsättning behöver säkras, liksom att öka tillgången till medier på andra språk än svenska.

Biblioteksstrategin behöver komma på plats. Mot bakgrund av ovanstående blir min fråga till kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Vilket datum avser ministern att för riksdagen presentera ett färdigt och skarpt förslag på biblioteksstrategi?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-09-17 Överlämnad: 2020-09-18 Anmäld: 2020-09-21 Svarsdatum: 2020-09-30 Sista svarsdatum: 2020-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga