Bidrag till föräldrar till barn med funktionsnedsättning

Skriftlig fråga 2020/21:198 av Carina Ståhl Herrstedt (SD)

Carina Ståhl Herrstedt (SD)

till Statsrådet Ardalan Shekarabi (S)

 

Färsk statistik som Försäkringskassan tagit fram för SVT visar att drygt 7 800 föräldrar till barn med funktionsnedsättning har fått sänkta eller indragna bidrag efter förra årets vårdbidragsreform.

Syftet med reformen var att skapa ett mer sammanhållet ersättningssystem där bidragen skulle vara mer förutsägbara. Nu larmar intresseorganisationer men också Inspektionen för socialförsäkringen att de nya bidragen kan innebära en lägre ersättning för många föräldrar till barn med funktionsnedsättning.

Det är uppenbart att reformen slagit hårt mot barn med funktionsnedsättning, vilket är helt oacceptabelt.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Ardalan Shekarabi:

 

Vad tänker statsrådet göra för att ersättningssystemet med bidragen inte ska fortsätta drabba föräldrar till barn med funktionsnedsättning genom sänkt eller indraget bidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-13 Överlämnad: 2020-10-14 Anmäld: 2020-10-15 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga