Bidrag till hemladdare för elbilar

Skriftlig fråga 2018/19:897 av Martina Johansson (C)

Martina Johansson (C)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

För att ställa om till en mer klimatsmart fordonsflotta behöver riksdag och regering stimulera alternativa drivmedel. Ett alternativ är elbilar, som i dag ökar i antal. För att fler ska välja detta alternativ behövs förutom bonussystemet vid nybilsköpet även bidrag till hemladdare.

Det är viktigt att möjligheten för hemladdning finns även för flerbostadshus så detta inte enbart är en reform för dem som bor i villa. 

I förordningen 2019:525 som nyligen antogs gällande bidrag till hemladdare kan man enbart söka bidrag en gång per fastighetsbeteckning. Detta gäller även om det är ett flerbostadshus, till exempel en bostadsrättsförening. I praktiken innebär det att om det enbart är en eller ett par som vill installera hemladdare initialt så är det låst för dem som vill installera senare, eftersom de enbart kan söka en gång per fastighetsbeteckning.

Med anledning av detta vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vad avser ministern och regeringen att göra för att även flerbostadshus ska kunna installera hemladdare till samtliga boende även om det sker i olika omgångar?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2019-08-16 Överlämnad: 2019-08-19 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-02 Sista svarsdatum: 2019-09-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga