bidragsdirektiven till Socialstyrelsen

Skriftlig fråga 2002/03:1131 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 13 juni

Fråga 2002/03:1131

av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Morgan Johansson om bidragsdirektiven till Socialstyrelsen

Varje år delar Socialstyrelsen ut drygt 54 miljoner till ideella organisationer med social verksamhet. Förordningen som styr hur bidragen ska delas ut ställer bland annat som krav att organisationen måste vara organiserad enligt traditionell demokratisk föreningsordning och huvudsakligen ägna sig åt alkohol- och missbruksvård. Frälsningsarmén är en av Sveriges största ideella organisationer med arbete i utsatta grupper och man diskvalificeras från bidrag av dessa direktiv. Det är inte rimligt att enbart titta på den organisatoriska formen och bortse från vad verksamheten bidrar till i det svenska samhället. Frälsningsarmén finns över hela världen och är organiserad på samma sätt i alla länder. Det är därför förståeligt att de inte vill ändra sig i Sverige. Jag vill därför fråga statsrådet:

Avser statsrådet att ändra bidragsdirektiven till Socialstyrelsen så att de inte hindrar ideella organisationer med social verksamhet, som Frälsningsarmén, från att få bidrag?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2003-06-13 Anmäld: 2003-06-13 Besvarad: 2003-06-25 Svar anmält: 2003-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-06-25)