Bilmålvakter

Skriftlig fråga 2016/17:1829 av Roger Haddad (L)

Roger Haddad (L)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Liberalerna genomförde tillsammans med Alliansen en lagändring 2014 för att underlätta polisens arbete mot så kallade bilmålvakter. Kriminella med stora skulder utnyttjar regelverkets brister och fortsätter skriva bilar på personer som de gjort upp med för att slippa undan myndigheternas krav. Bilmålvakterna utgör ett mycket stort problem och är en del av den kriminella miljön i flera storstäder, där man använder bilarna som vapen- eller knarkgömmor men också för att begå andra brott.

Det finns trots vissa förenklingar i lagen från 2014 fortsatta luckor som hindrar polisen och kommunerna att agera mer effektivt, och i mars 2017 biföll riksdagens majoritet Liberalernas motion om ett antal åtgärder för att enklare kunna beslagta bilmålvakternas bilar. Liberalerna menar att ytterligare åtgärder måste vidtas så att fordon kan beslagtas även om de är rätt parkerade. Om de färdas fram ska det vara möjligt för polis att stoppa och ingripa.

Regeringen har sedan tillkännagivandet inte återkommit med några initiativ i denna fråga.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

När kommer regeringen att återkomma med förslag på en proposition till riksdagen om åtgärder mot bilmålvakter?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-08-22 Överlämnad: 2017-08-22 Anmäld: 2017-08-31 Svarsdatum: 2017-09-05 Sista svarsdatum: 2017-09-05

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga