Bilpooler

Skriftlig fråga 2016/17:1912 av Jessica Rosencrantz (M)

Jessica Rosencrantz (M)

till Statsrådet Tomas Eneroth (S)

 

Ett ökat bildelande i Sverige har potential att minska och effektivisera bilresandet. Det är en utveckling som är positiv för både miljön och samhällsplaneringen i stort och som även ligger väl i linje med den ökade delningsekonomi som håller på att växa fram. Tyvärr lägger dagens regelverk hinder för en fortsatt positiv utveckling. Kommuner efterfrågar en möjlighet att kunna reservera gatumark för bilpooler, men bristen på juridisk definition omöjliggör detta. I utredningen angående cirkulär ekonomi bekräftas behovet av lagstadgade kriterier för allmänt tillgängliga bilpoolsfordon, och utredningen har också presenterat förslag till definition att införa i nuvarande regelverk. Med en definition på plats kan kommuner reservera gatumark för bilpooler, och fler svenskar kan enkelt få tillgång till bildelning som tjänst.

I våras undvek förra infrastrukturministern Anna Johansson att tydliggöra sin och regeringens ställning i frågan med hänvisning till att utredningens förslag var ute på remiss. Remisstiden gick ut den 28 juni, och remissinstanserna har generellt varit positiva. Därmed bör det inte återstå några hinder för regeringen att nu agera.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Tomas Eneroth:

 

I ljuset av att remissinstanserna nu givit sina synpunkter, hur ställer sig statsrådet till utredningens förslag till definition av bilpool, och när kan vi förvänta oss att statsrådet och regeringen presenterar konkreta åtgärder så att kommuner kan reservera gatumark för bilpooler?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-08 Överlämnad: 2017-09-11 Anmäld: 2017-09-12 Svarsdatum: 2017-09-20 Sista svarsdatum: 2017-09-20

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga