bilskrotningspremien

Skriftlig fråga 1999/2000:1243 av Larsson, Maria (kd)

Larsson, Maria (kd)

den 24 juli

Fråga 1999/2000:1243

av Maria Larsson (kd) till näringsminister Björn Rosengren om bilskrotningspremien

Alltfler lämnar sina skrotbilar i naturen, i stället för att ta dem till en auktoriserad bilskrotningsfirma. Bilar kan ses i skogen, i bostadsområden och vid vägkanter. En ägare som på detta sätt lämnar bilen kan ej ställas till ansvar för sin handling enligt nu gällande lagstiftning.

Att skrota bilen via en bilskrot är i dag förenat med kostnader för ägaren. Premien för skrotningen på 500 kr täcker dock inte alla kostnader. För att komma till rätta med detta problem finns som jag ser det två vägar att gå. Antingen måste ägaransvaret tydliggöras i lagstiftningen så att ägare kan lagföras om man underlåter att ta ansvar för sin bil ända fram till skrotning. Enklare är att bygga in incitament för ägaren att skrota sin bil genom en högre skrotningspremie.

Ekonomistyrningsverket presenterade i december 1999 en rapport om Bilskrotningsfonden. I rapporten lämnas förslag till höjda nivåer på avgifter och premier. Den 23 juni fick Ekonomistyrningsverket i uppdrag av regeringen att belysa den statligt administrerade Bilskrotningsfonden och då också se över nivån på premien.

Trafikbeskattningsutredningen som lämnade sitt slutbetänkande i slutet av maj har också lagt förslag om höjning av skrotningspremien. Den är för närvarande ute på remiss.

Avser näringsministern verka för en höjd bilskrotningspremie inom en snar framtid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2000-07-24 Besvarad: 2000-08-24 Anmäld: 2000-09-19

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2000-08-24)