Bistånd till Belarus

Skriftlig fråga 2020/21:212 av Fredrik Malm (L)

Fredrik Malm (L)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Sedan president Lukasjenko tog makten 1994 har inte ett enda val godkänts av internationella valobservatörer. Valfusket har åtföljts av grova människorättsbrott, alltifrån brutala polisingrepp mot demonstranter och fängslanden av oliktänkande till mord på oppositionella.

Detta framkommer dock inte alls i den lärobok om mänskliga rättigheter som tagits fram inom ramen för ett Sidafinansierat samarbete mellan Raoul Wallenberginstitutet och flera belarusiska universitet.

Läroboken, som riktar sig till juridikstudenter vid landets universitet, hävdar att Belarus är framstående på människorättsområdet och kan betecknas som propaganda för president Lukasjenko.

Min fråga till statsrådet Peter Eriksson är:

 

Hur kommer Sverige att agera för att säkerställa att svenskt bistånd används för att stärka mänskliga rättigheter i stället för att stärka dem som bryter mot dem?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-10-14 Överlämnad: 2020-10-15 Anmäld: 2020-10-16 Svarsdatum: 2020-10-21 Sista svarsdatum: 2020-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga