Biståndet till Kambodja

Skriftlig fråga 2019/20:1651 av Sofia Damm (KD)

Sofia Damm (KD)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Nyligen aviserade regeringen att man har beslutat att det bilaterala biståndet till Kambodja ska avvecklas då den demokratiska utvecklingen i landet har gått åt fel håll. Kambodja har mycket riktigt utvecklats i en alltmer auktoritär riktning, och det är bra att regeringen ställer krav för biståndet.

Att stödja statliga myndigheter som är direkt ansvariga för repressiva åtgärder mot civilsamhället och medierna är oacceptabelt. Däremot finns det nu, i och med regeringens beslut, farhågor om att beslutet skulle leda till att den svenska närvaron i landet minskar. Som i många andra auktoritära regimer kan den svenska ambassaden spela en viktig roll för att stödja det oberoende civilsamhället och sätta internationell press på regimen.

Regeringen menar att civilsamhället och arbetet för mänskliga rättigheter i Kambodja fortsatt ska kunna få stöd via strategin för regionalt utvecklingssamarbete i Asien och Oceanien. Det är en resultatstrategi som löper till slutet av 2021, där demokrati- och MR-stödet bara är formulerat för att kunna stödja aktörer som verkar regionalt. Däremot omfattar det inte lokala organisationer i ett enskilt land. Dessutom är strategin, i dag på ca 300 miljoner kronor, redan full med insatser.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Kommer ministern och regeringen att ändra målen för regionstrategin och skjuta till mer pengar för att fortsatt kunna stödja det oberoende civilsamhället i Kambodja?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-06-23 Överlämnad: 2020-06-24 Anmäld: 2020-06-29 Svarsdatum: 2020-07-08 Sista svarsdatum: 2020-07-08

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga