Biståndet till Tanzania

Skriftlig fråga 2021/22:11 av Magdalena Schröder (M)

Magdalena Schröder (M)

till Statsrådet Per Olsson Fridh (MP)

 

Regeringen har i budgeten för år 2021 angivit att det svenska biståndet skulle arbeta efter ”mer för mer/mindre för mindre-principen” vad gäller utvecklingen inom demokrati och mänskliga rättigheter. I budgeten för 2021 skriver regeringen: ”Mot bakgrund av den negativa demokratiska utvecklingen i många länder ser regeringen över hur ökade krav kan ställas på de länder som mottar svenskt bistånd att leva upp till rättsstatens principer och mänskliga rättigheter. Som utgångspunkt ska stödet till staten minska vid en negativ utveckling vad gäller mänskliga rättigheter och demokrati.”

Det återstår att se om regeringen i budgeten för 2022 kommer att fortsätta arbeta efter den principen.

Ett land som ofta varit uppe som exempel i debatten är Tanzania. Jag ställde en skriftlig fråga till dåvarande biståndsminister Peter Eriksson i oktober 2020 angående biståndet till Tanzania och om regeringen var beredd att se över, förändra och eventuellt frysa delar av biståndet till Tanzania. Jag fick svar på frågan från dåvarande biståndsminister Peter Eriksson att regeringen sänkt stödet till Tanzania som en följd av utvecklingen och att regeringen beslutat att arbeta mer selektivt med den tanzaniska staten.

Tanzania är en av Sveriges största mottagare av bistånd, och under 2019 gick så mycket som 40 procent av det svenska bilaterala biståndet till Tanzania till projekt som skedde i samarbete med statliga aktörer. Givet regeringens politiska inriktning i enlighet med ”mer för mer/mindre för mindre-principen” och tidigare biståndsministers svar på skriftlig fråga från undertecknad är det förvånande att konstatera att Sverige under 2020 inte minskade samarbetet med statliga aktörer inom biståndet till Tanzania, tvärt om ökade dessa från 2019 till 2020, både i absoluta tal och som andel av biståndet.

Med anledning av detta vill jag, mot bakgrund av att regeringen utryckt att stöd till och i samarbete med statliga aktörer i Tanzania skulle ske mer selektivt, fråga statsrådet Per Olsson Fridh:

 

Varför ökade biståndet i samarbete med statliga aktörer kraftigt från 2019 till 2020?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-09-15 Överlämnad: 2021-09-15 Anmäld: 2021-09-16 Svarsdatum: 2021-09-22 Sista svarsdatum: 2021-09-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga