Planerat tekniskt arbete

Under onsdag förmiddag pågår ett planerat tekniskt arbete på riksdagens webbplats som innebär att det kan uppstå vissa störningar. Vid frågor kontakta riksdagsinformation@riksdagen.se.

Biståndsbudgeten

Skriftlig fråga 2013/14:775 av Krister Örnfjäder (S)

Krister Örnfjäder (S)

till Statsrådet Ewa Björling (M)

 

Enligt uppgift från Riksrevisionen har Swedfund fått ett kapitaltillskott från biståndsbudgeten som ej använts.

Som vi alla vet är behoven av bistånd mycket stort och i många fall saknas det medel och insatser.

Jag vill därför fråga statsrådet Ewa Björling vilka åtgärder hon och regeringen vidtagit eller tänker vidta för att få en bättre användning av ej utnyttjade medel.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2014-08-28 Överlämnad: 2014-08-29 Besvarad: 2014-09-12 Sista svarsdatum: 2014-09-17

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga