Blåsarsymfoniska orkestrar inom försvaret

Skriftlig fråga 2007/08:1358 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 13 juni

Fråga

2007/08:1358 Blåsarsymfoniska orkestrar inom försvaret

av Annelie Enochson (kd)

till försvarsminister Sten Tolgfors (m)

Regeringens omstrukturering av försvaret hotar de två sista heltidsanställda blåsarsymfoniska orkestrarna i Sverige. Marinens musikkår i Karlskrona och Flygvapnets musikkår i Göteborg står nu båda under nedläggningshot.

De blåsarsymfoniska orkestrarna i våra grannländer frodas vid sidan av de andra orkestergenrerna och vårdar en kulturform med gamla och värdefulla anor. I Sverige har den professionella blåsmusiken varit med om mycket drastiska nedskärningar de senaste 50 åren, från 60-talet med ca 25 blåsorkestrar på heltid med försvaret som huvudman till de sista två heltidsanställda som nu finns kvar.

Den kvalitet som dessa orkestrar kan uppvisa i dag har byggts upp under många års orkesterspel. Klang och välljudande samspel är resultatet av många års utbildning, praktik och framträdanden. Det som har tagit många år att bygga upp riskerar nu att gå förlorat med några snabba penndrag. För många som är aktiva inom föreningslivets hundratals blåsorkestrar och i de kommunala musikskolorna runt om i landet är försvarets blåsarsymfoniska orkestrar både en inspirationskälla och karriärdröm. Orkestrarnas betydelse för Sveriges musikliv går inte att underskattas.

Vilka initiativ avser statsrådet att ta för att bevara de två sista blåsarsymfoniska orkestrarna inom försvaret?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2008-06-13 Anmäld: 2008-06-13 Besvarad: 2008-06-18 Svar anmält: 2008-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-06-18)