Bluffakturor

Skriftlig fråga 2009/10:712 av Davidson, Inger (kd)

Davidson, Inger (kd)

den 9 april

Fråga

2009/10:712 Bluffakturor

av Inger Davidson (kd)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

Tidigare under mandatperioden ställde jag en fråga till justitieministern angående åtgärder för att komma åt problemet med bluffakturor. Ministern öppnade då för att eventuellt återkomma i ärendet. Nu har frågan återigen aktualiserats och visar sig vara ett växande problem. Under 2009 fick polisen in 5 500 anmälningar bara i Stockholms län.

Ofta är det småföretagare som drabbas hårdast eftersom de har små ekonomiska marginaler. Rädslan för att hamna hos kronofogden gör att de känner sig tvingade att betala det som ibland är rena bluffakturor, ibland bygger på avtal per telefon där det uppringande företaget och den uppringda har olika uppfattningar om vad man kommit överens om. Ofta sker samtalet under pressade situationer.

Olika förslag till lagändringar har framförts som exempelvis att ge företagare samma ångerrätt som konsumenter har i dag.

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att komma till rätta med problemet med bluffakturor?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2010-04-09 Anmäld: 2010-04-09 Besvarad: 2010-04-14 Svar anmält: 2010-04-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2010-04-14)