Boendestandarden på MHS Karlberg

Skriftlig fråga 2021/22:1364 av Jörgen Berglund (M)

Jörgen Berglund (M)

till Statsrådet Max Elger (S)

 

Säkerhetsläget i vårt närområde fortsätter att försämras, och som en följd av detta har riksdagen fattat beslut om att skjuta till mer resurser till totalförsvaret. Att bygga en ökad försvarsförmåga tar tid och innehåller många saker som måste fungera. Vissa saker tar längre tid än andra, och det är extra viktigt att de fungerar väl annars riskeras helheten.

En grundbult i att bygga en ökad försvarsförmåga är tillgången till officerare. Den svenska officerskåren måste kraftigt öka för att möta nya och ökade behov men också för att klara stora pensionsavgångar. Här är fler utbildningsplatser på våra officersutbildningar avgörande. För att fler ska söka sig till officersyrket måste utbildningen hålla hög kvalitet men det är även viktigt att det som sker runt utbildningen fungerar väl, till exempel boenden, resor och ersättningar.

Militärhögskolan Karlberg är starten för de allra flesta blivande officerare. Här byggs framtiden för vår ökade försvarsförmåga, och utbildningen håller hög kvalitet. Hög kvalitet kan man dock i vissa fall inte säga om de boenden som kadetterna är hänvisade till. Karlberg förvaltas av Fortifikationsverket och efter att ha på plats tittat på det som kallas Tillfälligheten, som är ett barackboende bredvid Karlbergs slott, kan jag konstatera att det finns en del att önska.

Fuktproblem, dålig ventilation, elfel som resulterar i avsaknad av bland annat värme men också vägglöss. En i vissa stycken oacceptabel standard. Om man granskar Fortifikationsverkets årsredovisningar de senaste åren kan man konstatera att det är ett statligt verk som bidrar med stora överskott till statskassan. Kombinationen av god ekonomi och lokaler för officerskadetter som är undermåliga rimmar illa med riksdagens beslut att öka Sveriges försvarsförmåga.

Jag vill med anledning av ovanstående fråga statsrådet Max Elger:

 

Avser statsrådet och regeringen att vidta generella åtgärder för att Fortifikationsverket ska se till att alla kadetter på MHS Karlberg snabbt får boenden med bland annat fungerade el och ventilation?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-03-25 Överlämnad: 2022-03-25 Anmäld: 2022-03-29 Svarsdatum: 2022-04-06 Sista svarsdatum: 2022-04-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga