Bokföringsnämndens godkännande av felaktiga verifikationer

Skriftlig fråga 2018/19:669 av Tony Haddou (V)

Tony Haddou (V)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Enligt undersökningar förekommer skattefusk hos merparten av alla resor med Uber i Stockholm. Vid 112 kontrollerade resor redovisades enbart 32 procent av intäkterna i bilens kassaregister, det vil säga taxametern. Detta innebär att de inkomstuppgifter som via tömningscentraler förs över till Skatteverket är missvisande. Intäkterna är i verkligheten högre än vad som rapporteras till Skatteverket. Genom att Uber tillhandahåller ett parallellt system vid sidan av bilens kassaregister underlättar Uber att intäkter systematiskt undanhålls från att bli korrekt redovisade.

Via Uber får kunden en verifikation som visar den verkliga kostnaden för resan, vilket i de allra flesta fall är ett annat belopp än det som angetts i kassaregistret. Bokföringsnämnden, en statlig myndighet som har till uppgift att utveckla god redovisningssed, svarar på en fråga att en sådan verifikation är giltig som underlag i ett företags redovisning. Detta innebär att Bokföringsnämnden accepterar att företagsredovisningar bygger på underlag som inte är korrekta, vilket också innebär att företagsdeklarationer som godkänns av Skatteverket innehåller fel i form av kostnader som i strid med lagen aldrig har rapporterats till Skatteverket.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Avser ministern att vidta någon åtgärd med anledning av att Bokföringsnämnden i dag godkänner att betalningsverifikationer som är systematiskt felaktiga får användas i bokföring?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-17 Överlämnad: 2019-05-20 Anmäld: 2019-05-27 Svarsdatum: 2019-05-29 Sista svarsdatum: 2019-05-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga