Bolagsstyrelsers arvoden

Skriftlig fråga 2016/17:1890 av Lars Beckman (M)

Lars Beckman (M)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

Den 20 juni 2017 slog Högsta förvaltningsdomstolen i en dom fast att styrelsearvoden inte får ersättas mot faktura utan ska betalas ut som lön. Sedan 2009 har svenska företag kunnat anlita erfarna styrelsearbetare och betala styrelsearvodet mot faktura. Nu är det stopp för det.

Domen försvårar för såväl individer som företag. I ett slag slås en hel bransch sönder. Företagen, som ofta är små och medelstora och i behov av viktig kompetens i sin styrelse, får också ökade kostnader. Domen innebär också att små och medelstora företag kan få svårare att rekrytera styrelsekompetens till sina styrelser. Det är olyckligt och försvårar framväxten av nya jobb.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

Vilka åtgärder avser finansministern att vidta för att hantera de negativa följderna av domen?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2017-09-05 Överlämnad: 2017-09-06 Anmäld: 2017-09-07 Svarsdatum: 2017-09-13 Sista svarsdatum: 2017-09-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga