Bortval av äldreboenden under övning

Skriftlig fråga 2019/20:1726 av Björn Söder (SD)

Björn Söder (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Expressen avslöjar i dag, den 2 juli 2020, att socialminister Lena Hallengren bjöd in till ett möte den 4 mars för att tillsammans med Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen öva på hur man hindrar smittan från att spridas.

Av en promemoria från departementet framgår att en punkt på dagordningen var "smittad i äldreboende/skola". Men enligt statsepidemiolog Anders Tegnell diskuterades denna viktiga punkt aldrig under mötet.

Mötet den 4 mars var en vecka före det första svenska dödsfallet och två veckor innan dödsfallen började på äldreboenden. Sedan tog det fart på just äldreboendena, och tusentals äldre har under våren dött i sviterna av corona. Först nästan en månad efter mötet, den 30 mars, infördes besöksförbud på äldreboenden.

Socialministern borde ta konsekvenserna av sitt misslyckande som orsakat tusentals dödsfall. Man hade möjligheten att diskutera frågan och öva för just äldreboenden, och dessutom var det en av diskussionspunkterna på dagordningen. Men man valde bort detta vilket fick katastrofala följder.

Enligt Expressen vill socialministern inte minnas mötet den 4 mars.

Av denna anledning vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Vilka slutsatser drar ministern av sitt agerande och på vilket sätt kommer det att få betydelse för den fortsatta hanteringen av pandemin?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-07-02 Överlämnad: 2020-07-03 Sista svarsdatum: 2020-07-17 Svarsdatum: 2020-07-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga