Bosättningar utan markägares tillstånd

Skriftlig fråga 2013/14:81 av Oscarsson, Mikael (KD)

Oscarsson, Mikael (KD)

den 25 oktober

Fråga

2013/14:81 Bosättningar utan markägares tillstånd

av Mikael Oscarsson (KD)

till landsbygdsminister Eskil Erlandsson (C)

Allemansrätten är en viktig svensk institution som medför stora mervärden för vårt land. Dess värre ser vi i utökad utsträckning också hur rätten missbrukas i kommersiella syften utan att markägaren kompenseras eller kontaktas. Primärt gäller detta under bärsäsongen. Ett område som är drabbat av stora bärplockarläger är i Tierp, där markägare uttrycker stor frustration över den rättslöshet de upplever. Markägare vittnar om hur man eldar trots eldningsförbud och skräpar ned. Det uppstår även sanitära olägenheter. Allemansrätten ger rätt att sätta upp ett par tält under något eller några dygn. Större grupper måste fråga markägaren om lov, för att undvika de skador som kan uppstå på egendomen. Det råder dock en stor otydlighet kring allemansrätten, och den enda möjlighet markägaren har för att skydda sin mark och skog är att begära avhysning genom kronofogden, vilket kostar 600 kronor per person. Då det i ett läger i Tierp rört sig om 170 personer skulle kostnaden bli 100 000 kronor, vilket är orimligt för en enskild markägare att betala. Frågan berör även justitieministern utifrån lagstiftningsproblematiken, och migrationsministern utifrån arbetarnas situation, men frågan jag önskar svar på är vad landsbygdsministern anser måste ske för att tillvarata markägarnas intresse av att dels utveckla landsbygden, dels skydda sin egendom. Frågan måste också ställas hur allemansrätten skyddas mot den typ av missbruk som beskrivits ovan. Risken nu är att det växer fram ett hot mot allemansrätten som vore kontraproduktivt.
Jag har följande fråga:

Vad avser ministern att vidta för åtgärder för att allemansrätten ska kunna värnas, men samtidigt motverka de missbruk och negativa konsekvenser vi ser i samband med bärplockarläger?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2013-10-25 Anmäld: 2013-10-25 Besvarad: 2013-10-30 Svar anmält: 2013-11-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2013-10-30)