Bostäder för pensionspengar

Skriftlig fråga 2005/06:2127 av Widman, Allan (fp)

Widman, Allan (fp)

den 12 september

Fråga 2005/06:2127 av Allan Widman (fp) till statsrådet Sven-Erik Österberg (s)

Bostäder för pensionspengar

Vänsterpartiet vill bygga 200 000 nya hyresrätter på tio år till framför allt unga människor. För att satsningen inte ska belasta statsbudgeten vill de ta pengarna från AP-fonderna. Totalt handlar det om 100 miljarder kronor till en ny bostadsfond.

Är ministern beredd att tillmötesgå kravet på att 100 miljarder kronor av AP-fondernas kapital används för bostadsbyggande?

Frågan besvaras inte

Händelser

statustext: Frågan besvaras inte Inlämnad: 2006-09-12 Förfallen: 2006-09-22 Anmäld: 2006-10-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.