Bostadsanpassningsbidrag

Skriftlig fråga 2006/07:488 av Ericson, Jan (m)

Ericson, Jan (m)

den 16 januari

Fråga

2006/07:488 Bostadsanpassningsbidrag

av Jan Ericson (m)

till statsrådet Maria Larsson (kd)

Riksdagens utredningstjänst (RUT) har, på mitt uppdrag, utrett rättsläget rörande bostadsanpassningsbidrag. Personer som i dag får hissar och annan kostnadskrävande utrustning för bostadsanpassning anses enligt rättspraxis vara ägare av utrustningen, vilket gör att kommunen inte kan få tillbaka utrustningen när den funktionshindrade inte längre behöver den, till exempel vid dödsfall.

Det har förekommit att arvingar säljer hissar och liknande för stora pengar, vilka i sin helhet tillfaller dödsboet. Samtidigt tvingas kommunen betala ny likadan utrustning för andra behövande. Detta uppfattas som stötande i tider då kommunernas resurser är ansträngda och behoven av bostadsanpassning och hjälpmedel ökar. Frågan har bland annat aktualiserats i Marks kommun i Sjuhärad.

RUT konstaterar att det krävs en författningsändring för att kommunerna ska kunna villkora ett beslut om bostadsanpassningsbidrag så att hissar ska återlämnas när det inte längre finns behov av dem.

Min fråga till statsrådet är om hon är villig att se över lagstiftningen i denna del så att villkorade bostadsanpassningsbidrag blir möjliga.

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-01-16 Anmäld: 2007-01-16 Besvarad: 2007-01-24 Svar anmält: 2007-01-24

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-01-24)