Bostadsbrist och arbetskraftsbrist

Skriftlig fråga 2016/17:873 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

En av orsakerna till den alltmer akuta bostadsbristen i Sverige i dag är en allt större brist på arbetskraft på alla nivåer inom byggindustrin. Golvläggare, elektriker och vvs-montörer saknas, såväl som arkitekter, lantmätare och många andra särskilda kompetenser. Alla dessa är nödvändiga för att kunna genomföra plan- och byggprojekt med syfte att förse människor med den mänskliga nödvändigheten bostad och hem.

Detta bekräftas i rapporten Slutsatser och förslag på åtgärder för att säkerställa tillräcklig arbetskraftskapacitet inom byggsektorn, som statliga samordnare överlämnade till statsrådet Peter Eriksson i december 2016. Rapporten ger många förslag på viktiga förändringar som behöver komma till stånd för att arbetskraften ska räcka till de behov som Sveriges bostadsmarknad nu står inför.

För att fler ska söka sig till samhällsbyggnadsbranschen, både på gymnasienivå och senare i livet, behöver den göras mer attraktiv för fler.

Många vittnar om ett hårdare arbetsklimat i exempelvis byggbranschen. Vi har sett fall där människor från fattigare EU-länder utnyttjas av oseriösa bemanningsföretag. Dessa förser byggindustrin med arbetskraft med lockelser om att slippa ha att göra med svenska fackföreningar samt lättnader från de utgifter som är behäftade med de svenska socialförsäkringssystemen.

I de värsta avarterna ser vi omfattande mänskligt utnyttjande och social dumpning, trakasserier av fackligt förtroendevalda, långa entreprenörskedjor utan tydlig ansvarsfördelning och i allra värsta fall arbetsplatsolyckor och dödsfall på jobbet – förhållanden som är helt oacceptabla. Utvecklingen leder till en alltmer oattraktiv bransch dit allt färre söker sig för att arbeta, och därmed en bransch utan möjlighet att möta samhällets behov av nybyggnation.

Med anledning av det ovan anförda vill jag fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Vilka åtgärder kommer statsrådet att vidta för att de problem som beskrivs i den nämnda rapporten ska avhjälpas, så att vi kan få igång det bostadsbyggande vi behöver?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-02-15 Överlämnad: 2017-02-17 Anmäld: 2017-02-21 Sista svarsdatum: 2017-03-01 Svarsdatum: 2017-03-03

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga