bostadsbyggandet

Skriftlig fråga 2001/02:1369 av Enochson, Annelie (kd)

Enochson, Annelie (kd)

den 20 juni

Fråga 2001/02:1369

av Annelie Enochson (kd) till statsrådet Lars-Erik Lövdén om bostadsbyggandet

Det byggs för få bostäder, särskilt hyresrätter, på våra tillväxtorter. Enligt Svensk Byggindustri behöver det byggas ca 50 000 bostäder per år i Sverige, för att vi ska kunna tillgodose behovet av nyinflyttning och upprustning.

Regeringens investeringsbidrag för byggande av hyresrätter fungerar inte bra, framför allt inte i Stockholm. Det har dömts ut av dem det vänder sig till. Det är inte i första hand storleken på bidraget som gjort att det inte varit tillräckligt lockande, utan dess osäkra och krångliga konstruktion.

Enligt förordningen om stimulansbidraget ska länsstyrelsen samråda med kommunerna och hyresgäströrelsen för att bestämma vilka områden som har brist på bostäder samt för att bestämma hyresnivån på orten. Byggarna ska lämna uppgift om boendekostnader, produktionskostnaden och tidpunkten för färdigställandet till länsstyrelsen. Bostadsministern har i riksdagen särskilt framhävt det positiva i att regeringen öppnat upp för hyresgäströrelsen att lämna synpunkter på prioriteringen av projekt.

Att den som söker bidraget inte bara ska övertyga länsstyrelse och kommun om lämpligheten i projektets alla delar, utan också hyresgäströrelsen, innebär dock en ännu krångligare process som ökar byggarnas osäkerhet.

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att statens bidrag till bostadsbyggandet ska bli mindre detaljstyrt?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2002-06-20 Besvarad: 2002-07-19 Anmäld: 2002-09-30

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2002-07-19)