Bostadsförsörjning på vikande bostadsmarknad

Skriftlig fråga 2013/14:210 av Eriksson, Lars (S)

Eriksson, Lars (S)

den 17 december

Fråga

2013/14:210 Bostadsförsörjning på vikande bostadsmarknad

av Lars Eriksson (S)

till statsrådet Stefan Attefall (KD)

De kommuner som ser sin befolkning minska samtidigt som den blir allt äldre står inför en svår situation med att upprätthålla bostadsförsörjning och en allmän välfärd. Behoven av tillgänglighetsanpassade bostäder och trygghetsbostäder ökar i dessa kommuner.

Regeringen lovade i samma andetag som den lade fram lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag att den skulle titta på förutsättningarna för de kommuner och bolag som befinner sig på en vikande marknad.

Regeringens utfästelse gjordes bland annat mot bakgrund av att den nya lagen ställer krav på att de allmännyttiga bostadsaktiebolagen ska arbeta efter affärsmässiga principer. Det har enligt flera aktörer på bostadsmarknaden gjort det svårt att genomföra nyproduktion och ombyggnad av bostäder på dessa marknader. Det är helt enkelt svårt att få ihop kalkylen.

I förarbetena till lagen lovade regeringen ”att se över nuvarande stödsystem i syfte att skapa en ordning för hur kommuner med allmännyttiga kommunala bostadsföretag på svaga bostadsmarknader ska kunna ta sitt bostadsförsörjningsansvar.” Någon sådan översyn har ännu inte genomförts.

Min fråga till statsrådet är när regeringen tänker redovisa arbetet med denna översyn.

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2013-12-17 Anmäld: 2013-12-17 Besvarad: 2014-01-08 Svar anmält: 2014-01-13

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2014-01-08)