Brandskydd och cellplaster

Skriftlig fråga 2016/17:1671 av Nooshi Dadgostar (V)

Nooshi Dadgostar (V)

till Statsrådet Peter Eriksson (MP)

 

Den tragiska branden i det 24 våningar höga bostadshuset Grenfell Tower i London den 13 juni fick katastrofala följder. Polisen befarar att 79 människor mist livet, och många skadades.

Det är fortfarande oklart vad som orsakade branden, men flera medier har rapporterat om ett extremt snabbt händelseförlopp. På grund av byggnadens konstruktion och material tros branden ha spridit sig på ett sätt som annars inte ska kunna ske. De boende ska också ha påtalat brister i brandsäkerheten under flera år utan att dessa åtgärdades.

Mycket tyder på att ett undermåligt brandskydd, avsaknad av brandbarriärer och valet av isoleringsmaterial bidrog till att branden spred sig mycket fort. Huset var isolerat med cellplast, ett billigt material som är funktionellt för isolering men som kan orsaka förödande konsekvenser vid en brand.

Cellplast används även i byggnader här i Sverige och SVT (16 juni 2017) rapporterar om att användningen eskalerat. Cellplast har använts som isoleringsmaterial i tiotusentals svenska hus och flera våldsamma bränder har kunnat kopplas till just valet av isoleringsmaterial.

Cellplast är tillåtet som isolering, men det kräver att vissa villkor uppfylls. I dag saknas det dock en tredje part som kontrollerar att byggherrarna har följt reglerna och gjort rätt. I stället ligger ansvaret på byggherrarna själva. Med en sådan typ av egenkontroll finns stora risker att allvarliga brister inte upptäcks eller åtgärdas.

Med anledning av ovanstående vill jag därför fråga statsrådet Peter Eriksson:

 

Avser statsrådet att vidta några åtgärder för att utreda hur vanligt det är med cellplast i svenska byggnader samt se över kontrollen av brandskyddet i syfte att undvika olyckor som den i London?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2017-06-21 Överlämnad: 2017-06-22 Anmäld: 2017-06-26 Sista svarsdatum: 2017-07-05 Svarsdatum: 2017-07-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga