Brasiliens regnskogar

Skriftlig fråga 2018/19:919 av Elin Segerlind (V)

Elin Segerlind (V)

till Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP)

 

Storskaliga bränder rasar nu i Amazonas. Hittills i år har bränderna i Amazonas ökat med 145 procent jämfört med samma period förra året. Amazonas är världens största regnskogsområde, hem för otaliga arter och också jordens lungor. Amazonas producerar 20 procent av allt syre i jordens atmosfär och har enorm betydelse för världens klimat.

Bränderna startas i många fall av människor som bränner skogar för att skapa åker- och jordbruksmark men är också en direkt konsekvens av klimatkrisen som vi befinner oss mitt i. I Brasilien ökade antalet värmeböljor med uppemot 450 procent jämfört med samma period 2018, och heta och torra marker ökar risken för bränder och gör att de sprider sig med högre hastigheter.

Bränderna är också en påtaglig konsekvens av Brasiliens president Jair Bolsonaros politiska ageranden, där miljö- och klimatpolitiken försummas och klimatkrisen inte tas på allvar. Det är tydligt att det finns ett samband mellan områden där avverkning sker och där bränderna nu fortsätter att breda ut sig.

Tyskland och Norge har nu dragit tillbaka sina bidrag till Brasilien och Amazonas efter att Bolsonaro ändrat reglerna för användningen av dem. Samtidigt hotar Irland med att stoppa frihandelsavtalet mellan EU och Mercosurländerna om Brasilien inte vidtar åtgärder för att rädda regnskogen. Nyligen tackade Brasilien nej till förslag från G7-mötet om 20 miljoner dollar för att stödja landet i släckningsarbetet. Läget är kritiskt, och behovet av konkreta initiativ från FN:s klimatkonferens i New York i september växer. Det krävs åtgärder i närtid och på lång sikt för att stärka skyddet av Amazonas och andra unika skogar som är avgörande för att bromsa klimathotet och utarmningen av biologisk mångfald.

Med anledning av vad som anförts ovan vill jag fråga miljö- och klimatminister Isabella Lövin:

 

Vilka initiativ avser ministern att ta eller stödja för att världssamfundet ska stärka skyddet av Amazonas och andra unika skogsområden?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2019-08-27 Överlämnad: 2019-08-28 Anmäld: 2019-08-29 Svarsdatum: 2019-09-11 Sista svarsdatum: 2019-09-11
Svar på skriftlig fråga