Bredbandsstöd till landsbygden

Skriftlig fråga 2019/20:1273 av John Widegren (M)

John Widegren (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Under den nuvarande krisen har en god uppkoppling för att inte stänga ned samhället varit helt avgörande. Allt fler använder digitala hjälpmedel för att klara av vardagen; utvecklingen kommer att snabbas på och extra viktigt är det på landsbygden.

Jordbruksverket meddelade däremot på skärtorsdagen att stödet för bredbandsutbyggnad som ligger under landsbygdsprogrammet stoppas. Totalt rör det sig om 200 miljoner som försvinner i år. Skälet till att Jordbruksverket stoppar stödet är att ansökningarna för miljöersättningar för betesmarker och slåtterängar samt ersättning för ekologisk produktion ökat kraftigt och översteg vad Jordbruksverket hade beräknat i sina prognoser. Stödet kommer enligt Jordbruksverket att komma tillbaka nästa år men verket kan inte svara på hur mycket pengar det rör sig om.

Redan förra året konstaterades dock att etappmålet för bredbandsutbyggnad till 2020, det vill säga att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 megabit per sekund, inte kommer att nås, och flera andra stora problem har uppdagats under projektets gång. Att stödet i landsbygdsprogrammet nu dras in kommer att förvärra situationen ännu mer.

I dag uppger dessutom endast 53 procent av lantbruksföretagen att de har tillgång till en fiberuppkoppling i sin verksamhet. En stabil internetuppkoppling är avgörande för att kunna driva företag på landsbygden.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:


Avser statsrådet att på något sätt kompensera borttagandet av stödet för bredbandsutbyggnad i landsbygdsprogrammet eller på annat sätt snabba på utbyggnaden av bredband på landsbygden?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-04-28 Överlämnad: 2020-04-29 Anmäld: 2020-04-30 Svarsdatum: 2020-05-06 Sista svarsdatum: 2020-05-06

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga