Bredbandsutbyggnadens aktörer

Skriftlig fråga 2021/22:877 av Katarina Brännström (M)

Katarina Brännström (M)

till Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

Ett företag som är fiberleverantör har på två år dragit på sig 640 anmälningar till Allmänna reklamationsnämnden, ARN, och Konsumentverket från arga och besvikna kunder, bland annat för att man inte följt branschstandard och haft förseningar i leverans. Konsumentverket har kritiserat bolaget för otillbörlig marknadsföring. Post- och telestyrelsen, PTS, svarar på kritik i medier att man förutsätter att bredbandsföretagen följer föreskrifter men att man inte kan gå in och kontrollera konflikter med kunder, trots att de finns registrerade hos statliga verk.

År 2021 gjordes stora statliga utbetalningar, och mest stöd fick det företag som har 640 anmälningar och missnöjda kunder hos ARN. Företaget fick ytterligare 900 miljoner i statligt stöd via PTS för att fortsätta utbyggnaden i bland annat Växjö och Alvesta.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Khashayar Farmanbar:

 

Vilka generella åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att Post- och telestyrelsen kontrollerar att bredbandsutbyggnadens aktörer upprätthåller den kvalitet som anges som krav?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-01-20 Överlämnad: 2022-01-24 Anmäld: 2022-01-25 Svarsdatum: 2022-02-02 Sista svarsdatum: 2022-02-02

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga