Brist på kroppskameror för poliser i yttre tjänst

Skriftlig fråga 2021/22:1598 av Katja Nyberg (SD)

Katja Nyberg (SD)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

Om alla poliser haft kroppskameror under korankravallerna hade fler skyldiga kunnat gripas och lagföras. Vittnesuppgifter från poliser som var på plats berättar att solen tidvis förmörkades och det var svart på himlen på grund av alla stenar som kastades mot poliserna. En polis svimmade då hon träffades av en sten i huvudet. När hon föll applåderade folkmassan och stenarna fortsatte att hagla över henne.

De personer som utsatte polisen för detta brutala våld har sannolikt gjort sig skyldiga till mordförsök. Dessa individer måste hittas, gripas, åtalas och dömas för vad de har gjort. Det är dock svårt att i efterhand försöka utreda vem och vilka som har gjort vad, och frågan är hur det ska ske utan tillgång till inspelad film. Poliser som bekämpade våldsverkarna berättar att de skulle ha fått kroppskameror för flera år sedan, men att det av någon anledning ännu inte skett. Flera poliser försökte under kravallerna filma med sina telefoner men var tvungna att stoppa ned dem när de gick ut ur sina fordon.

Både kroppskameror och övervakningskameror skulle bidra till att fler brott skulle klaras upp, att något färre brott skulle begås på platser där kameror finns placerade och att det skulle hjälpa polisen med deras underrättelsearbete. Kameror som bärs av poliser medför stor nytta, både för den enskilda polisens trygghet genom den repressiva effekt som kamerorna medför och för rättsväsendet som helhet, då kamerorna kan säkra bevis genom det material som spelas in.

Kamerorna ökar även incitamenten för polisen att agera korrekt, och ogrundade anmälningar mot polisers agerande kan snabbare utredas. Dessutom kan kamerorna bidra till att minska hot och våld mot polisen samt öka tryggheten för de personer som blir föremål för ett ingripande.

Regeringen säger att polisen aldrig har fått så mycket pengar som nu, vilket stämmer. Men om man sätter det i relation till behovet så har polisen aldrig fått så lite som nu. Ekonomin inom polisen är så dålig att flertalet poliser i yttre tjänst fortfarande inte har kroppskameror. Övervakningskameror behöver flerdubblas och samtliga poliser i yttre tjänst ska bära kroppskameror.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:


Vad avser regeringen att göra för att se till att samtliga poliser i yttre tjänst, IGV, snarast får tillgång till kroppskameror?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-05-16 Överlämnad: 2022-05-17 Anmäld: 2022-05-18 Svarsdatum: 2022-05-25 Sista svarsdatum: 2022-05-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga