Brist på vaccin mot covid-19

Skriftlig fråga 2020/21:2294 av Ann-Christine From Utterstedt (SD)

Ann-Christine From Utterstedt (SD)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

Målet om att vi som befolkning ska vara färdigvaccinerade till sommaren 2021 blir enligt socialministerns uttalanden svårt att uppnå, och socialministern har också påtalat att vaccineringsmålsättningen kan komma att behöva ändras. Tillgången till vaccin ligger långt under efterfrågan, och vaccineringen går på sparlåga. Problemen med att erbjuda vaccinering ökar till följd av brist på tillräckliga vaccinleveranser.

Prioriterade grupper har ännu inte färdigvaccinerats, och endast 5,1 procent (enligt Folkhälsomyndigheten den 23 mars 2021) av befolkningen har fått två doser, medan 11,9 procent hittills fått sin första dos. 

 Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Bedömer ministern att bristen på vaccin innebär att inte prioriterade grupper vaccineras som tidigare aviserats, och avser ministern att ändra vaccineringsmålsättningen?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2021-03-23 Överlämnad: 2021-03-24 Anmäld: 2021-03-25 Svarsdatum: 2021-03-31 Sista svarsdatum: 2021-03-31

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga