Brist på vaccin till barn

Skriftlig fråga 2014/15:756 av Emma Henriksson (KD)

Emma Henriksson (KD)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Det har uppstått en brist på vacciner som innebär att läget är akut. Bristen är av så allvarlig karaktär att det allmänna vaccinationsprogrammet för barn i nuläget inte ser ut att kunna upprätthållas. Flera vårdgivare och producenterna av vaccin har enligt uppgift varskott regeringen och ansvariga myndigheter om bristsituationen, men någon lösning för att säkerställa att alla barn kommer att kunna erbjudas vaccin i enlighet med vaccinationsprogrammet har så vitt känt inte presenterats av regeringen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga ansvarigt statsråd Gabriel Wikström när han fick kännedom om bristsituationen som riskerar möjligheten att upprätthålla vaccinationsprogrammet för barn och vilka åtgärder statsrådet sedan dess vidtagit?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2015-08-07 Överlämnad: 2015-08-07 Besvarad: 2015-08-21 Sista svarsdatum: 2015-08-21 Anmäld: 2015-08-27

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga