Bristande integration och gängkriminalitet

Skriftlig fråga 2019/20:2143 av Ellen Juntti (M)

Ellen Juntti (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Gängkriminaliteten har nått förskräckliga höjder. Mord och mordförsök med skjutvapen sker i princip varje dag. Likaså grova våldsbrott med knivar. Sexualbrotten ökar dramatiskt. Poliser behöver eskorteras av poliser på hemvägen. Hemtjänstpersonal behöver vaktbevakning.

Gängkriminella sätter upp vägspärrar, uppmanar människor att stanna hemma och inte vistas ute. Människor är rädda och vågar inte gå ut. Gängkriminella har tagit över, och jag känner inte längre igen Sverige.

Utvecklingen är hemsk, orden räcker inte till. Kriminella ska inte få styra och bestämma över laglydiga människor, vilket de gör i många utsatta områden i dag.

I många år har regeringen, med justitieminister Morgan Johansson i spetsen, sagt att gängen ska krossas. Regeringen har också påstått att utvecklingen går åt rätt håll, men verkligheten visar annat.

År 2017 publicerade Expressen en artikelserie om dömda gängmedlemmar. I studien ingick 192 gängmedlemmar; av dessa var 40 procent födda utomlands, 82 procent hade två föräldrar som var födda utomlands och 94 procent minst en förälder som var född utomlands. Det finns även andra studier som visar liknande.

Slutsatsen är att det finns en koppling mellan integrationsmisslyckande, invandring och brottslighet.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta med anledning av sambandet mellan den stora migrationen, den bristfälliga integrationen och den allvarliga gängkriminaliteten?

Frågan är inlämnad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-07 Överlämnad: 2020-09-07 Anmäld: 2020-09-08 Svarsdatum: 2020-09-16 Sista svarsdatum: 2020-09-16

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga