Bristen på seniorbostäder

Skriftlig fråga 2021/22:1755 av Mikael Eskilandersson (SD)

Mikael Eskilandersson (SD)

till Statsrådet Johan Danielsson (S)

 

En ny kartläggning visar att 83 procent av kommunerna saknar bostäder för seniorer. Åtta av tio kommuner saknar helt eller har brist på senioranpassade bostäder. Det är ovärdigt att bostadsanpassningar inte görs för behövande seniorer. Det inverkar också till en låst bostadsmarknad utan rörlighet, vilket påverkar alla, även unga.

Roger Hedlund lämnade 2021 in en skriftlig fråga med rubriken Bostadsbehov för personer över 65, 2020/21:2210, om hur statsrådet ser på behovet av olika typer av åtgärder och planering för bostäder för personer över 65, och om statsrådet avser att agera för att det ökande bostadsbehovet ska mötas upp. Svaret blev att regeringen ger stöd enligt förordningen (2016:848) om statligt stöd för att anordna och tillhandahålla bostäder för äldre personer, med syfte att främja en ökning av antalet bostäder för seniorer. I svaret ingick också att regeringen gett kommunerna permanent resurstillskott på 4 miljarder kronor årligen från och med 2021 för att förstärka äldreomsorgen. Det sistnämnda rör ju inte vår fråga; det är ju ingenting som rör själva bostadsbyggandet eller bostäderna för seniorer.

Kommunerna ansvarar för planering av bostäder. Men är bristerna så omfattande att en betydande majoritet av kommunerna inte planerar för sådana bostäder så kan nytt nationellt stöd eller riktlinjer behövas eller befintliga behöva förtydligas. Nyligen behandlades betänkandet Ett bättre underlag för åtgärder på bostadsmarknaden. Det är ett exempel på där regeringen borde kunnat göra mycket mer i förslaget än som blev fallet, för att kommuner ska analysera behov och efterfrågan och använda det i planeringen.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Johan Danielsson:

 

Hur avser statsrådet att konkret agera för att seniorer ska få ett passande boende?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-06-20 Överlämnad: 2022-06-21 Anmäld: 2022-06-22 Svarsdatum: 2022-06-29 Sista svarsdatum: 2022-06-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga