Bristen på undersköterskor

Skriftlig fråga 2016/17:1028 av Ann-Britt Åsebol (M)

Ann-Britt Åsebol (M)

till Statsrådet Gabriel Wikström (S)

 

Samtidigt som vården skriker efter fler undersköterskor så sjunker intresset för yrket.

Varannan person som arbetar inom äldreomsorgen vill sluta. Det visar en undersökning gjord av Stockholms universitet. Arbetet har blivit tyngre samtidigt som man har dragit ned på resurserna. De äldre som får del av äldreomsorgen i dag är sjukare och man har inte ökat personaltätheten så att det motsvarar det.

Risken för allvarlig brist på vårdbiträden och undersköterskor inom sjukvården och äldreomsorgen är mycket stor. I dag finns ca 250 000 undersköterskor i landet; de flesta är kvinnor och de flesta arbetar inom äldreomsorgen. Det väntas bli akut brist på undersköterskor när stora pensionsavgångar stundar, i kombination med ett ökat vårdbehov hos fler äldre.

Att vilja sluta ett dåligt betalt och slitsamt vårdjobb är helt förståeligt, men samtidigt oerhört allvarligt och något som måste göras något åt. Nu. Undersköterskan är i dag vårdens specialist vad gäller omvårdnad. Vem ska ersätta henne?

Med anledning av ovanstående vill jag fråga statsrådet Gabriel Wikström:

 

Vad har regeringen och statsrådet för planer för att stärka yrket som undersköterska och göra det mer attraktivt så att vården kan klara av de utmaningar som vi står inför?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2017-03-09 Överlämnad: 2017-03-10 Anmäld: 2017-03-14 Svarsdatum: 2017-03-22 Sista svarsdatum: 2017-03-22

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga