Bristen på veterinärer och djursjukvårdare

Skriftlig fråga 2018/19:640 av Marléne Lund Kopparklint (M)

Marléne Lund Kopparklint (M)

till Statsrådet Jennie Nilsson (S)

 

Allt fler ser sina husdjur som en familjemedlem, och om de blir sjuka vill man ha vård till dem och man vill också att husdjuren ska behandlas likvärdigt var man än bor i landet.

När det gäller kompetensförsörjningen inom svensk djursjukvård råder det minst sagt ett krisläge eftersom bristen på både veterinärer och djursjukvårdare är stor. I dag finns det 80 utbildningsplatser på Statens lantbruksuniversitet, långt under behovet i framtiden. Rekryteringsbehovet i fråga om bland annat veterinärutbildade beräknas vara närmare 300 stycken och för djurskötare ca 175 stycken.

I och med att det finns ett sådant underskott på personal kan detta riskera att djur inte får vård i tid eller inte rätt typ av vård.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Jennie Nilsson:

 

Hur tänker statsrådet säkra upp djursjukvården i Sverige så att våra djur får rätt vård i rätt tid?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2019-05-10 Överlämnad: 2019-05-13 Anmäld: 2019-05-14 Svarsdatum: 2019-05-22 Sista svarsdatum: 2019-05-22
Svar på skriftlig fråga