Brister i kontrollarbetet för Arbetsförmedlingen

Skriftlig fråga 2021/22:1487 av Magnus Persson (SD)

Magnus Persson (SD)

till Arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark (S)

 

Efter att man kunnat ta del av IAF:s (Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen) senaste rapport kan man se att myndigheten fortfarande brottas med stora problem. Ett är att man inte lyckats säkerställa avvikelserapporteringen från de fristående aktörerna. Det är något som kan bli allvarligt med ett växande antal deltagare i matchningstjänsten rusta och matcha. Ett annat allvarligt problem är att man fortfarande har stora problem med digitaliseringen och den digitala infrastrukturen. Det är något som kraftigt påverkar verksamheten, där bland annat kontrollverksamheten blir kraftigt åsidosatt.

Min fråga till arbetsmarknads- och jämställdhetsminister Eva Nordmark är:

 

Hur tänker ministern säkerställa att myndigheten skyndsamt hanterar de problem som beskrivs i rapporten?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2022-04-21 Överlämnad: 2022-04-22 Anmäld: 2022-04-26 Svarsdatum: 2022-05-04 Sista svarsdatum: 2022-05-04

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga