Bromma flygplats framtid efter utredningen

Skriftlig fråga 2020/21:3188 av Patrik Jönsson (SD)

Patrik Jönsson (SD)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Regeringen har valt att gå vidare med en utredning om att lägga ned Bromma flygplats trots att en riksdagsmajoritet fastslagit att Bromma flygplats under överskådlig tid ska kvarstå som flygplats. Bromma flygplats fyller en samhällsviktig funktion med vanligen mindre flyg till landets regionala flygplatser. En nedläggning skulle riskera landets tillgänglighet till huvudstaden. Det skulle sannolikt också försvåra en implementering av elflyg i Sverige. En framtida blandning av större och mindre flyg på Arlanda skulle dessutom minska Arlandas totala kapacitet eftersom det skulle innebära att tidsluckorna mellan start och landning måste ökas.

Att komma på idén att lägga ned Bromma flygplats mitt under en brinnande pandemi, med förevändning att Arlanda har kapacitet att hantera båda flygplatsernas servicebehov, är ett utslag av extrem kortsiktighet. Det är också ett utslag av likgiltighet över hur tillgången till huvudstaden från övriga landet kommer att påverkas negativt när flyget högst sannolikt nått sina tidigare nivåer om ett par år.

För mig ter det sig märkligt att regeringen därför väljer att gå vidare med en utredning om att lägga ned Bromma flygplats när en riksdagsmajoritet slagit fast att Bromma flygplats ska bevaras under överskådlig tid. Det hade varit klädsamt att vara återhållsam med skattemedel och inte starta kostsamma utredningar där utgången redan är förutbestämd och resultatet innebär en onödig oro bland flygbolag och anställda. Det är inte svårt att förutspå att utredningen kommer att visa på att det går att lägga ned Bromma flygplats och att förslag på hur detta kan göras kommer att presenteras.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

På vilket sätt avser ministern att agera, givet att utredningen föreslår att Bromma flygplats kan läggas ned?

Frågan är inlämnad

Händelser

Fördröjd Överlämnad: 2021-06-11 Inlämnad: 2021-06-11 Anmäld: 2021-06-14 Sista svarsdatum: 2021-06-23 Inte besvarad: 2021-07-01

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga