Brott mot principen om avgiftsfrihet för svenska studenter i högre utbildning

Skriftlig fråga 2013/14:680 av Louise Malmström (S)

Louise Malmström (S)

till Utbildningsminister Jan Björklund (FP)

 

För två år sedan ställde jag en skriftlig fråga till utbildningsministern med anledning av att en handfull svenska studenter på två olika internationella masterprogram krävts på avgifter runt 100 000 kronor för sina studier, trots att vi slagit fast att högre utbildning ska vara avgiftsfri för alla svenska medborgare och studenter från EU/EES. Då svarade ministern att det är en grundläggande princip i svensk utbildningspolitik att med skattemedel gemensamt finansiera högre utbildning så att den är avgiftsfri för svenska medborgare och att dåvarande Högskoleverket skulle granska de fall där studenter krävts på avgifter. Universitetskanslersämbetet konstaterade också senare att till och med det faktum att studenter tvingats betala en avgift för antagning stred mot regeln om avgiftsfrihet.

Därför läste jag med förvåning om den promemoria Utbildningsdepartementet i dagarna skickade på remiss till svenska lärosäten. I den föreslås en lagändring för att möjliggöra studieavgifter för svenska och europeiska studenter som läser en utbildning vid ett svenskt lärosäte som arrangeras av internationella samarbeten. Departementet vill alltså göra avgifter för vissa svenska studenter lagliga från och med den 1 februari 2015. Det vore i så fall ett klart brott mot den princip vi slagit fast om avgiftsfrihet för alla svenska studenter, vilket är en viktig grundbult i vår ambition att göra högre utbildning tillgänglig för breda grupper och inte bara för dem som kan betala för sig.

Med anledning av ovanstående vill jag fråga utbildningsminister Jan Björklund: Är ministern nu beredd att bryta mot principen om avgiftsfrihet vad gäller svenska studenter i högre utbildning och om det i så fall på sikt även kommer att omfatta andra grupper av studenter än de som studerar i utbildningar som är en del av ett internationellt samarbete?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2014-06-12 Överlämnad: 2014-06-13 Anmäld: 2014-06-16 Besvarad: 2014-06-18 Sista svarsdatum: 2014-06-18

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga