brottet våldtäkt

Skriftlig fråga 2003/04:56 av Palm, Veronica (s)

Palm, Veronica (s)

den 8 oktober

Fråga 2003/04:56

av Veronica Palm (s) till justitieminister Thomas Bodström om brottet våldtäkt

"Hon hade för kort kjol." "Hon var inte nykter nog att göra motstånd." "Hon hade ju flörtat tidigare på kvällen."

Listan över dåliga bortförklaringar till våldtäkter kan göras lång. Jag kan ha en viss förståelse för att grabb-grabbar sinsemellan använder det, för att slippa konfronteras med det groteska övergrepp som är begånget, även om jag aldrig kan acceptera det. Men när dåliga argument för att förminska det sexualiserade våld som många kvinnor utsätts för förs in i rättssalar då blir jag rädd och heligt förbannad.

Jag har förstått att ministern har uppmärksammat problemet och att en översyn av brottsbalkens beskrivning av begreppet våldtäkt är på gång.

Min fråga till ministern blir således:

När avser ministern att åstadkomma en förändring?

Frågan är besvarad

Händelser

Fördröjd Inlämnad: 2003-10-08 Anmäld: 2003-10-14 Besvarad: 2003-10-16 Svar anmält: 2003-10-21

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2003-10-16)