Brottsförebyggande arbete

Skriftlig fråga 2006/07:824 av Bouveng, Helena (m)

Bouveng, Helena (m)

den 8 mars

Fråga

2006/07:824 Brottsförebyggande arbete

av Helena Bouveng (m)

till justitieminister Beatrice Ask (m)

För att på ett effektivt sätt kunna bekämpa narkotikaanvändningen på en arbetsplats måste de som brukar narkotika upptäckas. För att upptäcka ett eventuellt missbruk av narkotika krävs insatser från alla i hela vårt samhälle, inklusive arbetsgivare, eller deras företrädare.

Det har varit svårt att hitta tekniska lösningar som varit så kostnadseffektiva som narkotikasökhundar för att kontrollera och eventuellt upptäcka narkotikaförekomst. En narkotikasökhund skapar inte heller samma personkränkning som ett urinprov skulle göra.

Att, som arbetsgivare, använda sig av narkotikasökhundar innebär att man inte bara kan hjälpa den som eventuellt missbrukar, utan också i hög grad förebygga ett missbruk. Att garantera narkotikafria arbetsplatser är av säkerhetsskäl oerhört viktigt.

Avser justitieministern att vidta åtgärder för att säkerställa att arbetsgivare även i fortsättningen ska ha möjlighet att använda sig av narkotikasökhundar för att säkerställa en narkotikafri arbetsmiljö?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2007-03-08 Anmäld: 2007-03-12 Besvarad: 2007-03-14 Svar anmält: 2007-03-14

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2007-03-14)