Business Sweden under coronakrisen

Skriftlig fråga 2019/20:1197 av Josef Fransson (SD)

Josef Fransson (SD)

till Utrikesminister Ann Linde (S)

 

I sviterna av coronakrisen har många företag det svårt. Detta har fått till följd att Business Sweden – som finns för att hjälpa företag med affärer utomlands och främja utländska investeringar i Sverige – har fått drastiskt minskade intäkter från privata näringsidkare. I stället är man i dag, kanske mer än någonsin, beroende av den statliga finansieringen. Situationen har renderat i att man har fått permittera 200 personer och ställt ut ett stort varsel om uppsägning i ett läge där Business Sweden kanske behövs mer än någonsin.

Det är min mening att det vore problematiskt om Business Sweden tvingades säga upp personal i ett läge då de behövs för att hjälpa svenska företag när världsekonomin ska återhämta sig.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Ann Linde:

 

Kommer regeringen att vidta några åtgärder för att bistå Business Sweden i detta läge?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2020-04-16 Överlämnad: 2020-04-16 Anmäld: 2020-04-17 Svarsdatum: 2020-04-29 Sista svarsdatum: 2020-04-29

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga