Byggande av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus

Skriftlig fråga 2017/18:934 av Gunilla Nordgren (M)

Gunilla Nordgren (M)

till Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)

 

I en rapport från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) konstateras det att de skyddsrum som finns i dag kan ge plats åt 7 miljoner invånare. Samtidigt är vi ungefär 10 miljoner invånare i dag.

MSB konstaterar i rapporten att den verksamhet och de särskilda resurser som tidigare fanns inom det civila försvaret för skydd av befolkningen mot krigets verkningar i dag till stora delar är avvecklade. Under de senaste 15 åren har inga nya skyddsrum byggts, och i dag ges heller inget ekonomiskt stöd för byggande av skyddsrum vid nybyggnation. Det befintliga antalet skyddsrum är inte bara otillräckligt för Sveriges drygt 10 miljoner invånare; det finns dessutom brister i befintlig skyddsutrustning i skyddsrummen, och dessa finns inte alltid där människorna finns. MSB inventerar runt 1 200 skyddsrum per år för närvarande.

Enligt MSB behöver det byggas ungefär 50 000 nya skyddsrum inom de närmaste åren. Men i dagsläget finns det, såvitt jag vet, inga beslut om att öka byggandet.

Det byggs många bostäder i Sverige, och behovet är ungefär 600 000 på tio år. Det vore därför effektivt att bygga nya skyddsrum i samband med de nybyggnationer av flerbostadshus som pågår och planeras framöver.

Nybyggnation är dyrt, vilket påverkar hyrorna, trots att byggbolagen kan söka ekonomiskt stöd. Reglerna tillåter en maxhyra per kvadratmeter som i många fall knappt täcker produktionskostnaden, och byggande av skyddsrum medför givetvis en extrakostnad.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och inrikesminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att stimulera byggandet av skyddsrum vid nybyggnation av flerbostadshus?

Frågan är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2018-03-01 Överlämnad: 2018-03-01 Anmäld: 2018-03-02 Svarsdatum: 2018-03-07 Sista svarsdatum: 2018-03-07

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga