Cedaw i EU

Skriftlig fråga 2007/08:1651 av Hägg, Carina (s)

Hägg, Carina (s)

den 15 september

Fråga

2007/08:1651 Cedaw i EU

av Carina Hägg (s)

till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni (fp)

FN:s generalförsamling antog 1967 en deklaration om att avskaffa diskriminering mot kvinnor. På grundval av denna deklaration utformades inom kvinnokommissionen en konvention mot all slags diskriminering av kvinnor som antogs av generalförsamlingen och trädde i kraft år 1981. En konvention är juridiskt bindande för de stater som undertecknat den. Sverige var bland de första stater i världen som 1980 ratificerade konventionen. En särskild kommitté för att granska de anslutna staternas tillämpning av kvinnokonventionen, Cedawkommittén är verksam. Men kvinnokonventionen Cedaw benäms som den glömda konventionen. Vi bör göra mer nationellt men också inom EU. För EU arbetar inte speciellt med Cedaw trots att samtliga EU-länder har ratificerat konventionen och den nämns i EU:s direktiv mot diskriminering. Konventionen återfinns i EU:s direktiv 2000/78 om en allmän ram för likabehandling. Där nämns Cedaw i punkt 4 i inledningen. Samma förhållande gäller för direktiv 2000/43 om likabehandling av personer oavsett ras eller etniskt ursprung. Det är bra men inte tillräckligt. Regeringen har att initiera ett arbete för implementering av Cedaw i EU:s arbete.

Min fråga till integrations- och jämställdhetsminister Nyamko Sabuni är:

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att göra Cedaw känd och implementerad i EU:s arbete, såväl inom unionen som i utrikesfrågor?

Frågan är besvarad

Händelser

statustext: Frågan är besvarad Inlämnad: 2008-09-15 Anmäld: 2008-09-16 Besvarad: 2008-09-24 Svar anmält: 2008-09-25

Skriftliga frågor

Riksdagens ledamöter kan kontrollera regeringen genom att ställa skriftliga frågor till ministrarna. Ministrarna besvarar frågorna skriftligt.

Svar på skriftlig fråga (Besvarad 2008-09-24)